Skip to main content

5 Course categories

11 Courses
View all courses

Modified 15 December 2021

Technical oriented

This category of courses is focused on the technical part of blockchain. 

It is aimed at tech students, teachers and professionals looking for an update on their blockchain knowledge. 

The courses range from beginner to intermediate to expert. 

_______________________________________________________

Această categorie de cursuri se concentrează pe partea tehnică a blockchain-ului.


Este destinată studenților din zona de tehnologie, profesorilor și profesioniștilor care caută o actualizare a cunoștințelor lor legate de blockchain.

Cursurile variază de la începător la intermediar până la expert.

_______________________________________________________

Questa categoria di corsi è focalizzata sulla parte tecnica della blockchain.


È rivolto a studenti di tecnologia, insegnanti e professionisti che cercano un aggiornamento sulle loro conoscenze blockchain.


I corsi vanno dal principiante all'intermedio all'esperto.

_______________________________________________________

Šī kursu kategorija ir vērsta uz blokķēdes tehnisko daļu.


Tā ir paredzēta tehnoloģiju studentiem, skolotājiem un profesionāļiem, kuri meklē jaunāko informāciju par savām zināšanām par blokķēdi.


Kursi ir no iesācēja līdz vidējam līmenim līdz ekspertam.

_______________________________________________________

Αυτή η κατηγορία μαθημάτων επικεντρώνεται στο τεχνικό μέρος του blockchain.


Απευθύνεται σε φοιτητές τεχνολογίας, καθηγητές και επαγγελματίες που αναζητούν ενημέρωση σχετικά με τις γνώσεις τους σχετικά με το blockchain.


Τα μαθήματα κυμαίνονται από αρχάριους έως μεσαίους έως ειδικούς.

_______________________________________________________

See kursuste kategooria on keskendunud plokiahela tehnilisele osale.


See on suunatud tehnikaüliõpilastele, õpetajatele ja spetsialistidele, kes otsivad värskendust oma plokiahela teadmiste kohta.


Kursused ulatuvad algajatest kesktasemel kuni eksperdini.


14 Courses
View all courses

Modified 15 December 2021

Business oriented

The courses in this section are business oriented, presenting aspects related to technology in general and  blockchain in particular for the business world. 

They are introductory and intermediate courses, targeting students and entrepreneurs. 

For industry use-cases, please refer to the Industry-oriented section. 

________________________________________________________________

Cursurile din această secțiune sunt orientate spre business, prezentând aspecte legate de tehnologie în general și blockchain în special pentru lumea afacerilor.

Sunt cursuri introductive și intermediare, care se adresează studenților și antreprenorilor.

Pentru cazuri de utilizare în industrie, vă rugăm să consultați secțiunea Industry-oriented.

________________________________________________________________

I corsi di questa sezione sono orientati al business, presentando aspetti legati alla tecnologia in generale e blockchain in particolare per il mondo degli affari.

Sono corsi introduttivi e intermedi, rivolti a studenti e imprenditori.

Per i casi d'uso del settore, fare riferimento alla sezione Industry-oriented.

________________________________________________________________

Selle jaotise kursused on ärile orienteeritud, tutvustades aspekte, mis on seotud tehnoloogiaga üldiselt ja plokiahelaga eelkõige ärimaailma jaoks.

Need on sissejuhatavad ja vahekursused, mis on suunatud üliõpilastele ja ettevõtjatele.

Tööstuses kasutatavate juhtumite kohta vaadake jaotist Industry-oriented.

________________________________________________________________

Šīs sadaļas kursi ir orientēti uz biznesu, iepazīstinot ar tehnoloģiju aspektiem kopumā un jo īpaši ar blokķēdi biznesa pasaulei.

Tie ir ievadkursi un starpposma kursi, kas paredzēti studentiem un uzņēmējiem.

Par lietošanas gadījumiem rūpniecībā, lūdzu, skatiet sadaļu Industry-oriented.

________________________________________________________________

Τα μαθήματα αυτής της ενότητας είναι επιχειρηματικά προσανατολισμένα, παρουσιάζοντας πτυχές που σχετίζονται με την τεχνολογία γενικά και το blockchain ειδικότερα για τον επιχειρηματικό κόσμο.

Είναι εισαγωγικά και ενδιάμεσα μαθήματα, που απευθύνονται σε φοιτητές και επιχειρηματίες.

Για περιπτώσεις χρήσης του κλάδου, ανατρέξτε στην ενότητα με προσανατολισμό στον κλάδο.

4 Courses
View all courses

Modified 15 December 2021

Macroeconomic oriented

This section address the macroeconomic issues of blockchain. 

It is meant for all audiences. 

__________________________________________________________

Această secțiune abordează problemele macroeconomice ale blockchain-ului.

Este destinată tuturor tipurilor de public / audiență. 

__________________________________________________________

Questa sezione affronta le questioni macroeconomiche della blockchain.

È pensato per tutti i pubblici.

__________________________________________________________

See jaotis käsitleb plokiahela makromajanduslikke probleeme.

See on mõeldud kõigile publikule.

__________________________________________________________

Šajā sadaļā ir apskatīti blokķēdes makroekonomiskie jautājumi.

Tas ir paredzēts visām auditorijām.

__________________________________________________________

Αυτή η ενότητα πραγματεύεται τα μακροοικονομικά ζητήματα του blockchain.

Προορίζεται για όλα τα ακροατήρια.

7 Courses
View all courses

Modified 15 December 2021

Industry based

This section addresses blockchain usecases. 

It is meant for all audiences. 

__________________________________________________________

Această secțiune abordează studii de caz de utilizare a blockchain-ului.

Este destinată tuturor tipurilor de public / audiență. 

__________________________________________________________

Questa sezione tratta i casi d'uso della blockchain.

È pensato per tutti i pubblici.

__________________________________________________________

See jaotis käsitleb plokiahela kasutamise juhtumeid.

See on mõeldud kõigile publikule.

__________________________________________________________

Šajā sadaļā aplūkoti blokķēdes lietošanas gadījumi.

Tas ir paredzēts visām auditorijām.

__________________________________________________________

Αυτή η ενότητα αναφέρεται σε περιπτώσεις χρήσης blockchain.

Προορίζεται για όλα τα ακροατήρια.


9 Courses
View all courses

Modified 15 December 2021

Miscellaneous
This section covers all other elements related to blockchain and our project.

It is meant for all audiences.

__________________________________________________________

Această secțiune acoperă toate celelalte elemente legate de blockchain și / sau de proiectul nostru.

Este destinată tuturor tipurilor de public / audiență.

__________________________________________________________

Questa sezione copre tutti gli altri elementi relativi alla blockchain e al nostro progetto.

È pensato per tutti i pubblici.

__________________________________________________________

See jaotis hõlmab kõiki muid plokiahela ja meie projektiga seotud elemente.

See on mõeldud kõigile publikule.

__________________________________________________________

Šī sadaļa aptver visus citus elementus, kas saistīti ar blokķēdi un mūsu projektu.

Tas ir paredzēts visām auditorijām.

__________________________________________________________

Αυτή η ενότητα καλύπτει όλα τα άλλα στοιχεία που σχετίζονται με το blockchain και το έργο μας.

Προορίζεται για όλα τα ακροατήρια.