Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Περιγραφή θέματος

  • IO1 - White paper on degree of knowledge in the blockchain

  • IO2 - Curricula on the blockchain for teachers

  • IO4 - Curricula on the blockchain for students and entrepreneurs

  • IO6 - BLOCKS Game