Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

16 Μαθήματα

A Foresight Toolkit
Technical oriented
Preview Course

Technical oriented

A Foresight Toolkit

The course "A Foresight Toolkit" offers learners a comprehensive look at the various aspects of forecasting, anticipating, and preparing for potential future events. 

Participants will learn how to harness the power of machine learning and artificial intelligence to gain valuable insights into forthcoming changes.

The course is part of our FOReSiGHT Kit for Foreseeing and Integrating Digital Transformation Skills.


Personalization in the era of Artificial Intelligence - Recommender Systems
Technical oriented
Preview Course

Technical oriented

Personalization in the era of Artificial Intelligence - Recommender Systems

This course introduces personalization in the era of Artificial Intelligence, focusing on recommender systems. 

It covers topics such as collaborative filtering and content-based approaches, methods for data mining and understanding user preferences, and designing effective user experiences. 

The course explores how recommender systems can be used to create personalized services for users and enable better decision making.

The course is part of our FOReSiGHT Kit for Foreseeing and Integrating Intelligent Automation (IA) Skills.


Foresight Tools and Skills 1 - Data as Representation
Technical oriented
Preview Course

Technical oriented

Foresight Tools and Skills 1 - Data as Representation

This course provides an introduction to foresight tools and skills, with a focus on data as representation. 

It covers topics such as data literacy, data analysis techniques, and data visualization. 

The webinar course how data can be used to assess current trends and anticipate future ones, helping to identify opportunities and create innovative solutions.


The course is part of our FOReSiGHT Kit for Foreseeing and Integrating Digital Transformation Skills


Intelligent Automation and Business Processes
Technical oriented
Preview Course

Technical oriented

Intelligent Automation and Business Processes

This course is an introduction to the world of intelligent automation and how it can be used to optimize business processes. 

It will cover topics such as advances in automation technology, process modelling and optimisation, and how automated decisions can be implemented in a real-world setting. 

The course provides insights into how AI-driven automation can help organizations increase efficiency and reduce costs.

The course is part of our FOReSiGHT Kit for Foreseeing and Integrating Intelligent Automation (IA) Skills


Introduction to Artificial Intelligence - The Rise of the Deep Learning Models
Technical oriented
Preview Course

Technical oriented

Introduction to Artificial Intelligence - The Rise of the Deep Learning Models

This course will provide an introduction to the rise of deep learning models in Artificial Intelligence. 

It will cover topics such as the fundamentals of deep learning, the current state-of-the-art deep learning architectures, and how to implement these models in practice. 

The webinar will also demonstrate the application of deep learning models to real-world problems.

The course is part of our FOReSiGHT Kit for Foreseeing and Integrating Intelligent Automation (IA) Skills.


Introduction to blockchain technology
Technical oriented
Preview Course

Διδάσκων: Elina Plane

Introduction to blockchain technology

In this module, you will learn what is blockchain technology, how and when it was developed, what are the advantages and disadvantages of it, what problems can be solved using blockchain technology. This module also contains information about blockchain technology development tendencies in Latvia and European Union. 


An Extended Overview into Blockchain Technology
Technical oriented
Preview Course

Διδάσκων: Alex Norta

An Extended Overview into Blockchain Technology

The course is designed while keeping in view the sociotechnical domain of blockchain technology and its applicability in different disciplines such as finance, commerce, computer science, ICT, cryptography, distributed systems, cybersecurity, systems scalability, new innovative business models and start-up culture and so on. The objective of the course is to prepare students, Ph.D. candidates and professionals/teacher benefiting from their diverse and broad backgrounds and to provide a holistic analysis of blockchain technology, smart contracts, and digital currency systems, applications, and services. Moreover, the course is also prepared to develop a solid understanding of abstracting the essential structure, recognizing the sources of uncertainty, and applying appropriate state of art models and technical tools from blockchain environment to develop different solutions for the market.

Linking Cryptography with Cryptocurrencies
Technical oriented
Preview Course

Διδάσκων: George Cirlig

Linking Cryptography with Cryptocurrencies

This topic is addressed to both economic and non-economic students, providing them a holistic analysis of the cryptocurrency market by correlating the financial data with cryptography concepts.

The course is structured into seven modules focused on the cryptocurrency market analysis, Bitcoin trading and mining, altcoins and stablecoins, offering the necessary tools to understand blockchain applications through smart contracts, wallets, keys and addresses. The final section includes a short quiz to fix the key concepts explained in each module, creating the knowledge foundations for those that are interested in understanding the blockchain technology potential.

The course will equip students with sufficient skills and knowledge for explaining the current developments of the market, analyzing the main tendencies registred by the most active cryptocurrencies and connecting finance and computer science to emphasize the blockchain potential for the financial sector.  

Internet of Things and Blockchain
Technical oriented
Preview Course
Blockchain for Cybersecurity Introduction
Technical oriented
Preview Course

Διδάσκων: Dorin Iordache

Blockchain for Cybersecurity Introduction

In this module, you will learn the basics of cryptographic elements used by blockchain technology, as well as the main uses of blockchain technology in cybersecurity. The module is addressed to both IT specialists and non-specialists.


How blockchain technology works and how can it be used in data protection and storing?
Technical oriented
Preview Course

Διδάσκων: Elina Plane

How blockchain technology works and how can it be used in data protection and storing?

In this module, you will learn how blockchain technology works, how blockchain technology is used in data protection and storage, what is Secure Hash Algorithm SHA-256. This module also contains various activities that will help you to test gained knowledge about blockchain technology. 


RO_Smart Contracts - Fundamente
Technical oriented
Preview Course

Διδάσκων: Iulian Florescu

RO_Smart Contracts - Fundamente

Acest curs, în limba română, se concentrează pe elemente detaliate despre smart contracts, cu focus pe tranzacțiile pe Ethereum and limbajul Solidity. 

RO_Blockchain în securitatea cibernetică
Technical oriented
Preview Course

Διδάσκων: Dorin Iordache

RO_Blockchain în securitatea cibernetică

În acest modul, veți învăța elementele de bază ale elementelor criptografice utilizate de tehnologia blockchain, precum și principalele utilizări ale tehnologiei blockchain în securitatea cibernetică. Modulul se adresează atât specialiștilor IT, cât și non-specialiștilor.

IT_Introduzione alla Blockchain
Technical oriented
Preview Course

Διδάσκων: Beatrice Carbonaro

IT_Introduzione alla Blockchain

Quando si cerca una definizione di Blockchain la descrizione più comune è quella che definisce la Blockchain come un Registro (Libro mastro - ledger) Distribuito Decentralizzato.

Per comprendere realmente cosa sia la Blockchain è necessario analizzare singolarmente queste 3 parole.

In questo corso scoprirai le nozioni di base sulla Blockchain e le sue principali applicazioni. 


LV_Blokķēdes tehnoloģijas darbības pamatprincipi
Technical oriented
Preview Course

Διδάσκων: Elina Plane

LV_Blokķēdes tehnoloģijas darbības pamatprincipi

Šajā kursā uzzināsi, kā strādā blokķēdes tehnoloģija, kā šo tehnoloģiju izmanto datu aizsardzībā un uzglabāšanā, kas ir drošais jaukšanas algoritms SHA-256. Kursā atrodamas arī vairākas aktivitātes jau iegūto zināšanu pārbaudei. 


LV_Ievads blokķēdes tehnoloģijā
Technical oriented
Preview Course

Διδάσκων: Elina Plane

LV_Ievads blokķēdes tehnoloģijā

Šajā kursā uzzināsi, kas ir blokķēdes tehnoloģija, kā un kad tā radusies, kādas ir tās priekšrocības un trūkumi, kā arī, kādas problēmas ir atrisināmas, izmantojot šo tehnoloģiju. Kursā arī atrodama informācija par blokķēdes tehnoloģijas attīstību Latvijā un Eiropas Savienībā kopumā.