Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

8 Μαθήματα

Introduction to Intelligent Automation for Entrepreneurs
Industry based
Preview Course

Industry based

Introduction to Intelligent Automation for Entrepreneurs

This course is aimed at providing the basics of intelligent automation for entrepreneurs. 

The webinar by Zitec's Lucian Andrei explores the use of artificial intelligence and machine learning to automate various tasks in businesses. 

The course covers topics such as natural language processing, robotic process automation, optical character recognition, and predictive analytics. Participants will gain an understanding of the challenges and potential benefits of implementing automated processes in business.


The course is part of our FOReSiGHT Kit for Foreseeing and Integrating Intelligent Automation (IA) Skills


Analysis of examples from blockchain technology application (case studies)
Industry based
Preview Course

Διδάσκων: Elina Plane

Analysis of examples from blockchain technology application (case studies)

In this module, you will learn in which cases the use of blockchain technology is useful, what are the benefits that this technology brings to companies and how blockchain technology is already used by companies in the finance, food, healthcare, entertainment and other sectors. 


The Use of Blockchain in Agritech- Cantine Volpone Business case
Industry based
Preview Course

Διδάσκων: Beatrice Carbonaro

The Use of Blockchain in Agritech- Cantine Volpone Business caseIn the perception of managers the blockchain in the coming years will be useful above all for product traceability, document management and supply chain management. Interesting and in some ways unexpected the fourth place for the finance area. This means that the blockchain has (almost) released itself from bitcoin to be considered as a new opportunity for innovation in (almost) every business area. Still to illuminate and enhance logistics, which instead could have great advantages from the adoption of technology.

In this course, we will see the advantage of applying the Blockchain to agrifood sector, in particular in wine sector

Blockchain in Banking
Industry based
Preview Course

Industry based

Blockchain in Banking

This intermediate course aims at presenting the applications of Blockchain in the banking industry. 

Topics covered:

- crowdfunding

- Peer-to-Peer transfers

- payment issues

- asset management aspects

- risk management in banks and blockchain


For a macroeconomic perspective, refer to the Blockchain in Finance course. For a general perspective on Risk Management, refer to the Blockchain for Risk Management. 

GR_Blockchain in Tourism Sector
Industry based
Preview Course

Industry based

GR_Blockchain in Tourism Sector

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι κατηγοριοποίησης των πιθανών εφαρμογών του blockchain στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας. Παρακάτω θα παρουσιάσουμε διάφορες περιπτώσεις που μπορούν να προκύψουν από το blockchain που και εφαρμόζονται ήδη στον κλάδο του τουρισμού ή τουλάχιστον συζητούνται από ερευνητικής απόψεως. Παραδείγματα εφαρμογών blockchain στον κλάδο της φιλοξενίας περιλαμβάνουν τη διαχείριση αποθεμάτων, τη συντήρηση και παρακολούθηση, το περιεχόμενο των κρατήσεων και την έκδοση εισιτηρίων, τις πληρωμές και τη φορολογική συμμόρφωση, τα προγράμματα αφοσίωσης και το εξατομικευμένο μάρκετινγκ, την ταυτότητα, τη διαχείριση διαπιστευτηρίων και προστασία προσωπικών δεδομένων και την παρακολούθηση αποσκευών. Θα αναλύσουμε όλες αυτές τις διαφορετικές περιπτώσεις παρακάτω μια προς μία.


GR_Blockchain in Education
Industry based
Preview Course

Industry based

GR_Blockchain in Education

Στο παρόν μάθημα θα αναφερθούμε στα οφέλη και στις εφαρμογές της Blockchain τεχνολογίας στην εκπαίδευση. Θα δούμε αναλυτικότερα, τη χρήση του Blockchain για μόνιμή ασφάλεια πιστοποιητικών, για επαλήθευση διαπίστευσης πολλαπλών βημάτων, για την αυτόματη αναγνώριση και μεταφορά πιστώσεων, ως διαβατήριο δια βίου μάθησης και την παροχή χρηματοδότησης στους φοιτητές μέσω blockhain τεχνολογίας στα πλαίσια voucher. 

Τέλος θα παραθέσουμε επιτυχημένα παραδείγματα της Blockchain τεχνολογίας στην εκπαίδευση σε διάφορες χώρες του κόσμου. 


LV_Blokķēdes tehnoloģijas izmantošana
Industry based
Preview Course

Διδάσκων: Elina Plane

LV_Blokķēdes tehnoloģijas izmantošana

Šajā kursā uzzināsi, kādos gadījumos blokķēdes tehnoloģijas izmantošana ir lietderīga, kādas priekšrocības tā sniedz uzņēmumiem, kā arī to, kā blokķēdes tehnoloģiju jau izmanto uzņēmumi finanšu, pārtikas, veselības aprūpes, izklaides un citu sektoru uzņēmumos. 


Blockchain for International Trade
Industry based
Preview Course

Industry based

Blockchain for International Trade

This industry-focused course is dedicated to students and professionals interested in International Trade. 

It presents, at intermediate level, elements related to the impact blockchain has on international trade, particularly transactions. 

Topics covered:

- blockchain in logistics

- blockchain in supply chain management

- blockchain and trade finance

- blockchain and freight border procedures


For introductory elements, please refer to the beginner course Introduction to International Business 4.0