Skip to main content

Blokķēdes tehnoloģija Eiropas Savienībā

Eiropa ir viena no pasaules līderēm blokķēdes tehnoloģijas attīstīšanā – Eiropā atrodas trešdaļa no visiem pasaules blokķēdes jaunuzņēmumiem.

2018. gada 21. aprīlī tika izveidota Eiropas Blokķēdes partnerība (EBP), kuras mērķis bija izveidot Eiropas Blokķēdes pakalpojumu infrastruktūru (EBSI).

EBSI atbalsta pārrobežu digitālos sabiedriskos pakalpojumus ar visaugstākajiem drošības un privātuma standartiem. EBSI ietvaros tiek izstrādātas četras iniciatīvas: notariālā apstiprināšana un autentificēšana, diplomi, Eiropas paškontrolēta identitāte, nodokļi un uzticama datu apmaiņa.

Vairāk par EBSI:

Video:

2018. gadā tika arī nodibināta Eiropas Savienības Blokķēdes Tehnoloģijas Observatorija un Forums ar mērķi:

  • Attīstīt blokķēdes tehnoloģijas attīstību Eiropas Savienībā un ārpus tās;
  • Analizēt blokķēdes tehnoloģijas attīstības tendences un risināt problēmas, kas ietekmē tās attīstību;
  • Kļūt par blokķēdes tehnoloģijas zināšanu centru;
  • Veicināt blokķēdes tehnoloģijas uzņēmumu atpazīstamību Eiropas Savienībā un ārpus tās;
  • Sniegt informāciju par ES vīziju blokķēdes tehnoloģijas attīstības jomā;
  • Sekmēt sadarbību starp ES uzņēmumiem, kas darbojas blokķēdes tehnoloģijas jomā.

Eiropas Komisija (EK) ir izveidojusi programmu “Block.IS” ar mērķi veicināt blokķēdes tehnoloģiju izmantošanu pārtikā, loģistikā un finanšu nozarē. Pieteikt savu ideju blokķēdes izmantojumam minētājas nozarēs var ikviens mazais un vidējais uzņēmums, kā arī informācijas un komunikācijas tehnoloģijas jomas uzņēmumi. Labākajiem piedāvātajiem risinājumiem ir iespēja saņemt  atbalstu realizācijai trīs izstrādes līmeņos – sākot no idejas līdz pat komercializācijas posmam. Maksimālais finansējuma apjoms, ko var saņemt viens uzņēmums, sasniedz 60 000 EUR. Tā piemēram, datu glabāšanas platforma “Failiem.lv” ir izturējusi atlasi programmā un saņēmusi ES atbalstu blokķēdes risinājumu praktiskai ieviešanai.

Vairāk par programmu: 

Video: