Skip to main content

Topic outline

  • Kas ir viedais līgums?

    Šajā nodaļā uzzināsi, kas ir viedais līgums, kas ir viedā līguma pamatlicējs, kādas ir to izmantošanas priekšrocības un kādam nolūkam viedie līgumi tiek izmantoti dažādu sektoru uzņēmumos. 

  • Pasniedzējiem un lektoriem

    Materiāls pasniedzējiem, ko izmantot kopā ar teorētisko mācību daļu un uzdevumiem, kas publicēti platformā