Skip to main content

in Croatian - na hrvatskom jeziku

Odavde preuzmite rezultate projekta. Za materijale za učenje pogledajte tečajeve na platformi u ovom i drugim odjeljcima.


- FOReSiGHT komplet za predviđanje i integraciju vještina inteligentne automatizacije (IA).

- FOReSiGHT komplet za predviđanje i integraciju algoritamskih vještina upravljanja.

- FOReSiGHT Kit za predviđanje i integraciju vještina digitalne transformacije.

- FOReSiGHT Kit za nastavnike, studente i poduzetnike.
Iako su svi dokumenti otvorenog koda i možete ih slobodno koristiti, bili bismo zahvalni da navedete Project FOReSiGHT i platformu BLOCKS ako ih koristite.